Miễn phí tạo link bio!

Tạo link bio affiliate đơn giản, dễ dàng kiểm soát lượng truy cập theo thời gian thực.

Không giới hạn số lượng

Dễ dàng quản lý một cách trực quan với bảng điều khiển.

Cá nhân hoá trang bio link

Tạo nhiều trang bio link và cá nhân hoá vô cùng dễ dàng.

Hỗ trợ tạo link rút gọn

Nhanh chóng, dễ dàng và vô cùng tiện lợi.

Kiểm soát link theo thời gian thực

Theo dõi thời gian thực theo thiết bị, hệ điều hành, vị trí.....

Tất cả đều miễn phí

Ở đây, chúng tôi miễn phí toàn bộ cho bạn.

Gói vip
Free
 
 • Không giới hạn nhóm
 • hông giới hạn trang
 • hông giới hạn link rút gọn
 • All Biolink Blocks
 • hông giới hạn thêm tên miền
 • Additional Global Domains
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • No Ads
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
Choose plan